BBL en BOL trajecten

BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg en BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg.

Wat is het verschil? Het belangrijkste verschil zit in het feit dat de student in een BBL-traject een arbeidsovereenkomst heeft met een werkgever en daarnaast vaak een dag in de week les volgt bij bijvoorbeeld een ROC. Een student in een BOL-traject heeft de juridische status van student/ scholier en loopt tijdens zijn opleiding één of meer stages bij een bedrijf of organisatie.

 

Bbl (beroepsbegeleidende leerweg) Bol (beroepsopleidende leerweg)
Leerling (werknemer) Stagiair (geen arbeidsrelatie)
Minimaal 60% in bedrijfsleven (bijv. 4 dagen werk/1 dag school) Afhankelijk van ROC; minimaal 20% in bedrijfsleven
Arbeidsovereenkomst bedrijf Stageovereenkomst
Praktijkovereenkomst